Polityka prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady, zakres oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, jak również Państwa prawa w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez ZOJO. The Gorgeousness Company sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000633933, kapitał zakładowy: 5000 zł, w pełni opłacony (“ZOJO”) dostęp do treści cyfrowych w ramach witryny internetowej znajdujących się pod adresem https://moonholi.tv oraz powiązanych domen, poddomen oraz aplikacji mobilnych i stacjonarnych oraz telewizji (indywidualnie i łącznie „Serwis”) i do nabycia prawa do odtwarzania treści poprzez opłatę za każde obejrzenie, subskrypcję, wypożyczenie lub zakup.

1.        Gromadzone Dane Osobowe - Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Może to oznaczać m.in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu, adres email, numer rachunku bankowego, numer NIP, zaszyfrowane hasło do konta klienta, dane dotyczące zamówienia, zakupione produkty, wykorzystane usługi, informacje o płatności, preferencje dotyczące rodzajów produktów, informacje zbierane podczas interakcji z naszymi witrynami internetowymi, w tym z Serwisem, bądź podczas wizyt na naszych kontach w mediach społecznościowych, w tym dane dotyczące Państwa zachowania w związku z korzystaniem z Serwisu, naszej strony internetowej bądź newslettera, dane dotyczące logowania, adres IP, oraz wszelkie inne informacje podane przez Państwa dobrowolnie w ramach Serwisu, na naszej stronie internetowej, bądź osobiście w naszych salonach, mailowo, poprzez media społecznościowe, poprzez założenie konta, w trakcie składania zamówienia lub poprzez zapisanie się na nasz newsletter lub do naszego programu lojalnościowego. W momencie podawania swoich danych osobowych automatycznie akceptują Państwo ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

2.        Administratorem Danych Osobowych - naszego Serwisu, stron internetowych www.zojoelixirs.com i www.moonholi.com, oraz konta w mediach społecznościowych marki ZOJO Beauty Elixirs (@zojoelixirs, @zojoelixirs_pl, @zojoelixirs_influencers) oraz marki Moonholi (@moonholi i @moonholi_contact) jest ZOJO. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie danych osobowych lub w przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych: ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Polska, T: +48 790 522 970, E: store@zojoelixirs.com

3.        Cel przetwarzania - Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeżeli mamy uzasadniony interes w ich przetwarzaniu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jeżeli dane te są nam potrzebne do realizacji umowy z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, lub jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązania prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4.        Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:

a.        jeśli skontaktują się Państwo z nami za pomocą formularza kontaktowego w ramach Serwisu (klauzula A),

b.        przy składaniu zamówienia, kiedy utworzą Państwo konto użytkownika lub kiedy założą Państwo konto w naszym Serwisie (klauzula B),

c.        gdy kontaktują się Państwo z nami w jakikolwiek inny sposób (np. mailowo, telefonicznie) (klauzula C)

d.        gdy pozyskamy Państwa dane poprzez media społecznościowe (obserwatorzy, klienci, influencerzy, uczestnicy konkursów i akcji promocyjnych) (klauzula D),

e.        przy zapisie do newslettera (klauzula E),

f.         gdy masz zawartą  z Nami umowę bądź kiedy jesteś osobą kontaktową naszego podwykonawcy  (klauzula F)

5.        Klauzula A - przetwarzanie danych osobowych w ramach formularza kontaktowego - Pani/Pana dane będą przetwarzane:

         i.            w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

       ii.            w celu rozpatrzenia reklamacji złożonej przez klienta – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu ZOJO (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

     iii.            w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów ZOJO (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

      iv.            w celu prowadzenia działań marketingowych – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu ZOJO (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

6.        Klauzula B - przetwarzanie danych osobowych w związku ze złożonym zamówieniem, lub dodatkową rejestracją (założeniem konta) lub założeniem konta w Serwisie - Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

         i.            umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną

       ii.            w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Tobą, a ZOJO – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

     iii.            w przypadku założenia konta przez użytkownika w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Tobą, a ZOJO – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

      iv.            dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZOJO na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

       v.            w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnym roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest realizacji prawnie uzasadnionych interesów ZOJO (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

      vi.            rozwiązywania problemów związanych w wykonywaną usługą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    vii.            obsługi reklamacji w przypadku, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku reklamacji dane będą przetwarzane w celu przyjęcia i obsługi zgłoszeń reklamacyjnych oraz dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być producenci reklamowanych towarów, kurierzy i poczta oraz firmy obsługujące płatności. Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych;

  viii.            obsługi zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kieruje (np. przez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

      ix.            kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

       x.            prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

      xi.            realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

    xii.            zapewnienia obsługi usług płatniczych i dostawczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  xiii.            obsługi Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji , gdy nie są one związane wprost w wykonywaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   xiv.            organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    xv.            dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   xvi.            prowadzenia analiz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 xvii.            przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

xviii.            profilowanie danych pod kątem statystycznym dla celów marketingowych w celu statystyki zarządczej i m.in. wysyłania spersonalizowanych ofert i lepszego dopasowania oferty – podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7.        Klauzula C - gdy kontaktują się państwo z nami albo przekazują nam swoje dane w jakikolwiek inny sposób (np. mailowo, telefonicznie) - Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

         i.            umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną;

       ii.            rozwiązywania problemów związanych w wykonywaną usługą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

     iii.            obsługi reklamacji w przypadku, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

      iv.            W przypadku reklamacji dane będą przetwarzane w celu przyjęcia i obsługi zgłoszeń reklamacyjnych oraz dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).W stosownych przypadkach odbiorcami danych mogą być producenci reklamowanych towarów, kurierzy i poczta oraz firmy obsługujące płatności. Dane będą przechowywane przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych;

       v.            obsługi zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kieruje (np. przez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

      vi.            kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

    vii.            prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  viii.            realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

      ix.            zapewnienia obsługi usług płatniczych i dostawczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

       x.            obsługi Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji , gdy nie są one związane wprost w wykonywaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

      xi.            organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    xii.            dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  xiii.            prowadzenia analiz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ;

   xiv.            przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

    xv.            rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

   xvi.            przyszłych rekrutacji(o ile wyraziła Pani/Pan na to swoją zgodę) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

8.        Klauzula D - dane pozyskiwane poprzez media społecznościowe (obserwatorzy, klienci, influencerzy, uczestnicy konkursów i akcji promocyjnych) -  Pani/Pana Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu administratora w mediach społecznościowych, w tym w celu informowania i promowania aktywności administratora, komunikacji z osobami odwiedzającymi profile administratora, w celach analitycznych (profilowanie obserwatorów kont społecznościowych spółki dzięki narzędziom udostępnianym przez właścicieli portali społecznościowych) jak również w celach promocyjnych.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu swojej działalności. W przypadku jeśli uczestniczą Państwo w konkursach organizowanych na naszych portalach społecznościowych, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). W tym przypadku przetwarzamy tylko dane niezbędne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane przez czas istnienia profilu Administratora lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych czy żądania usunięcia danych.

9.        Klauzula E - przy zapisie do newslettera - Podstawą prawną wysłania naszego newslettera jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przy wysyłce newslettera korzystamy również z dostępnych u naszego providera systemu do newslettera technologii monitorujących zachowanie adresatów newslettera (np. kliknięcie w link), które to dane wykorzystujemy do optymalizacji naszych treści i statystyk dotyczących wysyłek. Podstawa prawną jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  W każdej chwili możecie Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera.

10.     Klauzula F - klauzula informacyjna obowiązku informacyjnego dla osób kontaktowych/osób reprezentujących klientów lub kontrahentów pani/pana dane będą przetwarzane:

         i.            w celu kontaktów handlowych na potrzeby realizacji umowy handlowej łączącej klienta lub kontrahenta The Gorgeousness Company Sp. z o.o. – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o.  (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Prawnie uzasadniony interes polega na sprawnym i bieżącym wykonaniu umowy handlowej;

       ii.            w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest realizacji prawnie uzasadnionych interesów The Gorgeousness Company Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

11.     Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom realizującym usługi na rzecz ZOJO tj. kancelariom prawnym, bankom, firmom konsultingowych, podmiotom świadczącym obsługę IT i dostawcom systemów informatycznych, firmom kurierskim, firmom obsługującym płatności, oraz innym podmiotom uprawnionym – odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa zarówno na terenie EOG i Szwajcarii, jak i poza nim. Wdrożyliśmy odpowiednie środki ochrony w przypadku przesyłania Danych osobowych użytkownika poza teren EOG lub Szwajcarii, w tym standardowe klauzule dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915 oraz http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

12.     Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe przechowywane są:

         i.            w przypadku przetwarzania danych niezbędnego do czasu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego;

       ii.            w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

     iii.            w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego – przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

13.     Pouczenie o prawach: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie; w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku skorzystania z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

14.     Prawo do sprzeciwu: W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

15.     Prawo do skargi: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

16.     Wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych: W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wycofania swoich zgód udzielonych na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości email, a jeżeli byłoby to dla Pani/Pana trudne, także w formie zwykłego listu na adresy: w przypadku wiadomości e-mail: store@zojoelixirs.com, w przypadku zwykłego listu: ZOJO. The Gorgeousness Company sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa. Przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

 

17.     Bezpieczeństwo - ZOJO dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych danych osobowych. Zaimplementowaliśmy odpowiednie procesy techniczne i procedury organizacyjne celem jak najlepszej ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem do nich osób trzecich, wyciekiem, sfałszowaniem, niezgodnym z prawem wykorzystaniem bądź przypadkową utratą. Prosimy zwrócić jednakże uwagę, że nie bierzemy odpowiedzialności i nie mamy żadnej kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich, do których prowadzą linki w naszym Serwisie.

18.     Sposób korzystania ze zgromadzonych Danych osobowych - Nie udostępniamy danych osobowych żadnym podmiotom trzecim bez uzyskania Państwa uprzedniej zgody bądź jeśli jest to wymagane przepisami prawa lub niezbędne w celu realizacji usługi. Dane osobowe są przechowywane w bezpiecznej bazie danych, do której wyłączny dostęp posiadają pracownicy ZOJO. Podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki techniczne i organizacyjne aby zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych przekazywanych wszelkim osobom trzecim takim jak nasi klienci, spółki powiązane, dostawcy usług oraz inni kontrahenci, którym w procesie świadczenia przez nas usług powierzyliśmy administrowanie danymi osobowymi w naszym imieniu. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24.PL , Stripe lub PayPal, ZOJO przekazuje zebrane dane osobowe agentom rozliczeniowym w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem.

19.     Cookies - Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe na dysku komputera użytkownika, które pozwalają przeglądarką na dostosowanie ich aktywności do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika. Wykorzystujemy pliki cookies w następujący sposób:

a.        Aby monitorować które z naszych stron są odwiedzane przez użytkowników;

b.        Dla celów analizy statystycznej;

c.        Celem ulepszania naszej strony internetowej;

d.        Celem indywidualizacji strony dla potrzeb danego użytkownika;

e.        Dla celów pomiaru skuteczności naszych działań marketingowych;

f.         Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych;

g.        W celu zapamiętania zawartości koszyka;

h.        W celu weryfikacji użytkownika.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje cookies, jednakże mogą Państwo w każdej chwili zmienić te ustawienia. Zmiana ustawień może jednak skutkować tym, że nie będą Państwo w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności naszego serwisu.

20.     Zmiany Polityki Prywatności - Niniejsza Polityka prywatności może zostać zmieniona w każdym czasie bez uprzedzenia. Dalsze informacje odnośnie danych osobowych dostępne są pod adresem ZOJO: ZOJO. The Gorgeousness Company Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, Polska, T: +48 790 522 970, E: store@zojoelixirs.com lub hello@moonholi.com.